BERGS TIMBER: SPÅR MARKNAD FÖNSTER, DÖRRBYTE FORTSATT GYNNSAM

2023-02-02 13:09:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sågverksbolaget Bergs Timber förväntar sig att marknaden för energibesparande åtgärder, som fönster och dörrbyte, kommer att vara fortsatt gynnsam.

Det framhåller Peter Nilsson i vd-ordet i bokslutsrapporten.

"Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert vilket ytterligare kommer att minska byggaktiviteten i Europa. Det finns samtidigt indikationer på att den viktiga amerikanska byggmarknaden har nått botten", skriver Bergs Timber-chefen.

I takt med att lagernivåerna för sågade trävaror minskar i handelsleden, kommer nu effekten av den uteblivna ryska exporten att märkas fullt ut. Trävarumarknaden är fortsatt svårbedömd, men en del signaler pekar i riktningen mot en förbättring under våren.

"Lönsamheten för produktområde Wood Protection och trädgårdsprodukter är säsongsmässigt svag under det första kvartalet. Volymerna kommer även att vara lägre jämfört med motsvarande kvartal rekordåren 2021 och 2022. Effekterna av kostnadsbesparingar och lägre råvarukostnader förväntas successivt att förbättra marginalerna", uppger Peter Nilsson.

Bergs Timber har beslutat om en investering i en ny hetvattenpanna vid Vika Wood som kommer att ge sågverket väsentligt minskade miljöavtryck, potentiellt ökad kapacitet samt lägre kostnader. Investeringen kommer att slutföras under 2025 och uppgår till cirka 125 miljoner, framgår av rapporten.

Ebitda-resultatet försvagades till 30 miljoner kronor för kvartalet, jämfört med 106 miljoner kronor föregående år.

Det minskade resultatet förklaras av fortsatt svag utveckling för Wood Protection samt lägre resultat för Sawn Wood.

Utvecklingen för pellets och vår växande fönster- och dörraffär inom produktområdet Joinery var fortsatt bra, framhåller Peter Nilsson.Direkt-SE