BERGS TIMBER: KÖPER BOLAG I UK SOM OMSÄTTER CA 22 MLN GBP

2021-09-15 09:30:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bergs Timber har förvärvat det brittiska företaget Performance Timber Products Group (PTPG). Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer kundspecifika fönster och dörrar i premiumsegmentet och omsatte under 2020 cirka 22 miljoner pund.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet förväntas bidra med en omsättning om cirka 250 miljoner kronor per år och uppvisa en ebitda-marginal som över tid är i nivå med koncernens mål. Jämte ett gynnsamt kassaflöde förväntas förvärvet lämna ett positivt tillskott till resultatet per aktie redan under innevarande år.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till cirka 140 miljoner kronor, varav cirka 110 miljoner kronor avser aktier och erläggs kontant. Förvärvet finansieras till större del av ett nytt lån inom ramen för befintligt låneavtal.Direkt-SE