BERGS TIMBER: EBITDA-RESULTATET BLEV 46 MLN KR 4 KV (186)

2022-10-27 13:06:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett ebitda-resultat på 46 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (186).

Ebitda-marginalen blev 6,5 procent (22,0).

"Det lägre resultatet förklaras av lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för Wood Protection samt lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader för Sawn Wood. Högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog positivt", skriver bolaget i rapporten.

Resultat efter skatt blev 22 miljoner kronor (158).

Nettoomsättningen sjönk till 708 miljoner kronor (846).

"Med en hög inflation, stigande räntor och det pågående kriget i Ukraina, så är framtidsutsikterna fortsatt osäkra", skriver Bergs Timber.

Nedgången av efterfrågan inom gör-det-själv sektorn är påtaglig och en minskning av nybyggnationen är trolig. Renoveringar, insatser för energiförbättringar och infrastrukturprojekt visar samtidigt fortsatt på en bättre stabilitet, uppger bolaget.

Lönsamheten för produktområde Wood Protection bedöms vara pressad under kommande kvartal som normalt även är säsongsmässigt svagt.

"I takt med produktionsneddragningar, kostnadsanpassningar och minskade lager så bör läget under våren successivt att förbättras. Vi ser också tecken på att prisnedgången har avstannat för Sawn Wood och Wood Protection", skriver Peter Nilsson i vd-ordet.

Beträffande bolagets affär inom fönster och dörrar i Joinery uppges att den är fortsatt god och att orderingången för kommande vår är normal.Direkt-SE