BERGS TIMBER: EBITDA-RESULTATET BLEV 30 MLN KR 4 KV (106)

2023-02-02 13:02:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett ebitda-resultat på 30 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (106).

Ebitda-marginalen blev 4,7 procent (13,4).

Rörelseresultatet kom in på 6 miljoner kronor (85).

Nettoomsättningen uppgick till 640 miljoner kronor (790).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 51,3 miljoner kronor och en omsättning på 722 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:00).Direkt-SE