BERGS TIMBER: EBITDA-RESULTATET BLEV 173 MLN KR 2 KV (146)

2022-07-25 08:11:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett ebitda-resultat på 173 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (146).

Ebitda-marginalen blev 17,1 procent (17,7).

Resultat efter skatt blev 153 miljoner kronor (118).

Nettoomsättningen uppgick till 1.009 miljoner kronor (826).

"Marknaden har alltmer präglats av en ökad oro för effekterna av kriget i Ukraina, hög inflationstakt och stigande ränteläge. Vi ser under kvartalet en minskad aktivitet i gör-det-självsegmentet jämfört med föregående år. Samtidigt har takten i nybyggnation och renovering varit fortsatt god", skriver bolaget.

Vidare uppger bolaget att marknadseffekterna av sanktionerna för ryska trävaror, som trädde i kraft i början av juli, inte har haft någon påverkan på kvartalet och kommer först att märkas av under andra halvåret 2022.Direkt-SE