BERGS TIMBER: DOTTERBOLAG KONCENTRERAR PROD TILL FÄRRE ENHETER

2022-09-15 14:48:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bergs Timbers dotterbolag Bitus har beslutat att inleda MBL-förhandlingar om att koncentrera produktionen till enheterna i Nybro och Fågelfors.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Således innebär detta att produktionen i Broakulla, i Emmaboda, kommer att avvecklas och tolv medarbetare berörs.

"Efter en strategisk översyn av verksamheten i Bitus, har styrelsen kommit fram till att framtida satsningar och investeringar för ökad konkurrenskraft och inte minst i energieffektivitet ska koncentreras till de befintliga anläggningarna i Nybro och Fågelfors. Fördelarna med produktion på färre enheter är uppenbara", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Förhandlingar har inletts med berörda och ambitionen är att avvecklingen ska vara genomförd till i början av 2023.

Kostnaden för avvecklingen kommer endast att ha en marginell påverkan på koncernens resultat. Kassaflödet kommer att påverkas positivt genom avveckling av rörelsekapital, heter det.

Bitus tillverkar en rad impregnerade träprodukter för både den svenska marknaden och för exportmarknader.Direkt-SE