BERGMAN & BEVING: FÖRBÄTTRINGAR SAMTLIGA TRE DIVISONER

2022-05-13 07:58:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsföretaget Bergman & Beving sammanfattar det brutna räkenskapsåret 2021/2022 som positivt med ökande omsättning, resultat och marginal för samtliga tre divisioner.

Det skriver vd Magnus Söderlind i rapporten för det fjärde kvartalet.

"Årets sista kvartal avslutades starkt med ökad vinst (21 procent) och stärkt rörelsemarginal (0,8 procentenheter)", skriver vd:n men konstaterar samtidigt att året dock inte varit utan utmaningar.

"Störningen i varuflödena, covid-19-pandemin samt ökade frakt-, material- och produktionskostnader har varit utmanande. Dock har vår decentraliserade styrmodell, där våra dotterbolag har det huvudsakliga beslutsfattandet, visat sin styrka då den givit flexibilitet att hitta lösningar på uppkomna utmaningar. Rysslands angrepp på Ukraina har hittills haft marginell påverkan på koncernen".

Arbetet med förvärv har intensifierats vilket resulterade i att bolaget plockat in fem nya bolag till koncernen under året och ytterligare ett efter verksamhetsårets utgång. Fyra är tilläggsförvärv till de bolag som bedöms ha goda tillväxtförutsättningar.

Vid en framåtblick noterar Bergman & Beving-chefen att bolaget ökat resultatet nio kvartal i rad och att han ser, efter sitt första år i koncernen, goda förutsättningar att framåt förbättra lönsamhet, resultat, rörelsemarginal och kassaflöden i alla divisioner.

"Vi lever i tider med stigande inflation och osäkerhet om vart konjunkturen är på väg. Styrkan i vår decentraliserade modell är att den ger oss förutsättningar att, bolag för bolag, snabbt kunna agera om marknadsförutsättningarna förändras. Förutsatt att den underliggande konjunkturen inte kraftigt försämras ser jag att vi med våra befintliga bolag, tillsammans med ökad förvärvstakt, ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde, har goda förutsättningar att dubbla koncernens rörelseresultat inom 4–5 år", skriver vd:n.Direkt-SE