Bergman & Beving; Aktierelaterat incitamentsprogram

2022-09-23 11:30:00

Pressmeddelande

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2022 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 210 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 8,30 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 106,10 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 25 augusti – 7 september 2022. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 9 september 2025 till och med den 5 juni 2026.

Stockholm den 23 september 2022

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 11:30 CEST.
  

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga


GlobeNewswire