Rysk pansarvagn övar i södra Ryssland.

Ryssland En rysk invasion av Ukraina skulle vara en humanitär katastrof, men ekonomiskt är det ingen större risk för euroområdet. Det bedömer Berenberg i en analys.

Bankens egen gissning är att Ryssland inte kommer att invadera Ukraina, eftersom Ryssland skulle ha mycket att förlora på det i form av bland annat hårdare sanktioner och att Nato och EU blir mer enade. Men en invasion är en risk.

”Liksom andra bedömare vet vi inte vad Putin tänker och vad som kommer att hända härnäst. Vi kan bara diskutera möjliga scenarier”, skriver Berenberg.

Om det ändå skulle bli en invasion skulle det troligen slå mot förtroendet hos företag och hushåll i Europa, liksom leda till än högre energipriser. I värsta fall kan ett långvarigt avbräck i flödet av gas och olja från Ryssland leda till tillfälliga brister i delar av Europa. Men samtidigt måste riskerna sättas i ett perspektiv, påpekar Berenberg:

Vintern varar bara några månader till och det finns möjligheter till energiimport från annat håll liksom att stötta hushåll som drabbas. Det skulle också kunna leda till att ECB gör penningpolitiken mer expansiv igen.

Dessutom är Ryssland en ganska liten marknad för europeisk export, som minskat med tidigare sanktioner. I dag står export till Ryssland för endast 0,6 procent av euroområdets BNP och 0,7 procent i Tyskland.

”Relativt alla andra faktorer som kommer att påverka Europas ekonomiska utveckling 2022 skulle en viss förlust av handeln med icke energirelaterade varor med Ryssland, som ett resultat av sanktioner och motsanktioner, troligen ha en nästan försumbar effekt på tillväxten”, skriver Berenberg.

De bedömer att en stark inhemsk efterfrågan från euroområdet och från USA fullt ut skulle kunna motverka en minskad handel med Ryssland.

”Därför räknar vi med att marknaderna skulle återhämta sig snabbt från det tillfälliga bakslag som en rysk attack på Ukraina skulle kunna leda till”, skriver Berenberg.