2022 I frånvaron av någon ny större oförutsedd chock ser 2022 ut att kunna bli ett ganska bra år för världsekonomin och euroområdet. Men det finns också risker, framför allt omikron, inflationen och Putin. Det skriver Berenberg i en analys.

”Omikron utgör en betydande risk för utsikterna för ekonomisk tillväxt i början av 2022”, skriver de mot bakgrund av den nu rekordhöga smittspridningen.

Visserligen kommer allt fler belägg för att omikron ger mildare symtom än andra virusvarianter, men den höga smittspridningen ger ändå en risk för överbelastade vårdsystem.

”Undviker nedstängningar”

Även om många länder stramar åt restriktioner verkar de flesta beslutsfattare ändå vilja undvika alltför hårda åtgärder och riskerna för att hårda nedstängningar ska slå mot ekonomierna är mindre nu än förra vintern.

De största riskerna med omikron är i stället att karantänsregler kan leda till en ännu större brist på arbetskraft och nya regionala nedstängningar i Kina som ytterligare kan störa redan ansträngda globala leveranskedjor.

Oavsett hur det går med pandemin under vintern ser dock Berenberg goda chanser för en ekonomisk återhämtning under vår och sommar, precis som i fjol.

Vad gäller den nu 30-årshögsta inflationstakten i euroområdet väntas den falla tillbaka tydligt under 2022 och med lite tur var toppen kanske redan i november. Baseffekter från tyska momsförändringar drar rent tekniskt ned inflationen i år samtidigt som fördyrande transportproblem bör lätta efter julhandeln. Lönetrycket i euroområdet är också fortsatt dämpat, till skillnad från i USA.

”Invasion sänder rysningar”

Den tredje risken är om Ryssland skulle invadera Ukraina, men Berenberg själva har svårt att se vad Rysslands president Vladimir Putin skulle vinna på det. Utöver de rent militära riskerna skulle skärpta sanktioner från västs sida skada den ryska ekonomin och kunna leda till missnöje på hemmaplan.

”En rysk invasion av Ukraina skulle kunna sända rysningar över de globala marknaderna ett tag. Den kan höja råvarupriserna och öka inflationstrycket på kort sikt. Vi ser detta som en allvarlig svansrisk som måste övervakas men inte (ännu) som en händelse med sådan sannolikhet att den skulle forma våra ekonomiska och finansiella utsikter för de närmaste månaderna”, skriver Berenberg.