Inflation Inflationen i euroområdet kommer att fortsätta upp till över 10 procent i höst innan den faller tillbaka tydligt under 2023. På längre sikt väntas inflationen stabilisera sig något över ECB:s mål på 2 procent – och därmed bryta sig ur den långa perioden av en inflation under målet. Det skriver den tyska banken Berenberg i en analys.

”Vi drar slutsatsen att inflationen troligen kommer att lägga sig något över ECB:s mål på 2 procent på lång sikt”, skriver de.

På kort sikt kommer strypta ryska gasleveranser att få inflationen i euroområdet att fortsätta upp, till över 10 procent i höst. Den väntas sedan vända ned tvärt med sjunkande råvarupriser under 2023 och tillfälligt hamna under 2 procent igen i början av 2024.

Enligt Berenberg finns mycket som talar för att den höga inflationen inte kommer att bita sig fast. Inflationsförväntningarna har visserligen stigit, men inte till några farliga nivåer. Löneökningarna väntas växla upp tydligt i närtid, men den recession som Berenberg förutspår väntas i kombination med den snabbt sjunkande inflationen framöver få löneökningarna att dämpas igen.

I närtid väntas alltså löneökningarna att växla upp ordentligt, särskilt i Tyskland, där löneökningarna totalt kan toppa på över 5 procent i början av 2023.

”Vi skulle inte bli förvånade om vissa tyska fackförbund, som IG Metall med sina normerande löneförhandlingar i oktober, skulle teckna ett tvåårigt löneavtal på totalt 9 procent, med något över 5 procent det första året men bara 3,5 procent det andra året”, skriver Berenberg.

Även om löneökningar och inflation dämpas igen tror de dock inte på någon återgång till det gamla normalläget med låg inflation, låg produktivitetsutveckling och låga räntor.

”Den perioden är över för gott, enligt oss”, skriver de.

En viktig anledning är att en åldrande befolkning kommer att göra att det blir en i stort sett kronisk brist på arbetskraft, vilket kommer att stärka arbetstagarnas förhandlingsstyrka när väl recessionen är över. Detta väntas i sin tur få två effekter: 1. Företagen automatiserar vilket ökar produktiviteten och 2. De kommer att föra vidare högre lönekostnader till konsumenterna. Till detta kommer den gröna omställningen, som kommer att pressa upp priserna i form av högre skatter och investeringar i ny teknik, liksom att finanspolitiken spås förbli mer expansiv än den var före pandemin.

”Som resultat av detta ser vi att inflationen i euroområdet kommer att hamna på runt 2,5 procent i snitt när väl de nuvarande svängningarna, som främst orsakas av energi- och livsmedelspriser, är förbi”, skriver Berenberg med tillägg att prognosen bygger på att ECB kan acceptera en sådan blygsam överskjutning av inflationen utan att strama åt på ett sådant sätt att de pressar ned tillväxten under trend en utdragen tid.