BEOWULF MINING: VD PRATAT MED RÅDGIVARE MILJÖTILLSTÅND KALLAK

2022-05-13 08:13:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Beowulf Minings vd Kurt Budge har träffat juridiska rådgivare för att diskutera miljötillståndet och dess plats i utvecklingen för Kallak. Bolaget är i processen att utarbeta en detaljerad plan och kommer ge ytterligare detaljer i samband med att dessa blir tillgängliga.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Parallellt fortsätter bolaget med slutförande av en så kallad "Scoping study" för att snabbt påbörja en pre-feasibility studie (lönsamhetsstudie) för projektet Kallak.

Det övergripande målet är att Kallak ska ha en produktion om 3-4 år.

I mars beslutade regeringen om att ge bearbetningskoncession för Kallak-projektet.Direkt-SE