BEOWULF MINING: GENOMFÖR TIDIGARE MEDDELAD KAPITALANSKAFFNING

2023-01-25 08:12:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining genomför nu den företrädesemission av depåbevis om cirka 115 miljoner kronor som bolaget tidigare meddelat avsikt om att göra.

Finansieringen görs för att kunna fortsätta snabb utvecklingen av Kallak, framgår av pressmeddelandet.

De nya depåbevisen kommer att erbjudas till ett pris om 0:27 kronor styck, det vill säga teckningskursen. I Storbritannien kommer nya aktier att erbjudas till ett pris om 2,06 pence.

Beowulf har erhållit garantiåtaganden i företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till cirka 60 miljoner kronor, motsvarande 70 procent av företrädesemissionen.Direkt-SE