Akite Telia har kommit överens om att sälja sitt innehav om 47,1 procent i Turkcell Holding, som i sin tur äger 51 procent av Turkcell Iletisim Hizmetleri, till det statligt ägda Turkey Wealth Fund för 530 miljoner dollar, motsvarande cirka 5 miljarder kronor. Det uppger Telia i ett pressmeddelande sent på onsdagen.

Priset på andelen, som motsvarar cirka 24 procent, är i nivå vad bolaget uppgav i tisdags efter att aktien blivit handelsstoppad på eftermiddagen.

Affären innebär även att samtliga ägardispyter och tvister kopplade till Turkcell och Turkcell Holding avslutas.

”Vi har under de senaste åren fokuserat på marknaderna i Norden och Baltikum. Genom den här avyttringen får vi ett avslut på ett långvarigt juridiskt dödläge; vi minskar risker, förbättrar skuldsättningsgraden och ökar likviditeten vilket kommer att ge bättre avkastning för aktieägarna på våra kärnmarknader”, säger Allison Kirkby.

Efter denna sista avyttring av Telias intressen i Turkiet landar de totala investeringarna i Turkcell på cirka 13 miljarder kronor, vilket under de senaste 20 åren har genererat totala utdelningar och nettointäkter om cirka 28 miljarder kronor efter skatt.

”Vi har sedan 2002 gjort en nettovinst om cirka 15 miljarder kronor, det vill säga cirka 5 procents diskonterad avkastning per år”, kommenterar Alison Kirkby vidare.

Andelen som säljs hade, baserat på nuvarande börsvärde för hela Turkcell, ett värde om cirka 10 miljarder kronor. Innehavet var bokfört till 8 miljarder kronor hos Telia, vilket innebär att transaktionen kommer att resultera i en kapitalförlust om 3 miljarder kronor som bokförs under andra kvartalet 2020, framgår det vidare.

Telia räknar med att avsluta transaktionen under andra halvåret av 2020. Då kommer bolaget även boka de ”betydande valutakurseffekter” som affären för med sig. På grund av försvagningen av den turkiska liran under den period som Telia ägt Turkcell kommer de samlade valutakursförlusterna uppgå till cirka 17 miljarder kronor. Telia betonar att detta ”är en ren omklassificeringseffekt” och att detta inte kommer ha någon inverkan på eget kapital eller kassaflöde.