BEIJER ELECTRONICS: RÖRELSERESULTAT 62,7 MLN KR 4 KV (21,9)

2023-01-25 13:03:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett rörelseresultat på 62,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (21,9).

Resultatet efter skatt kom in på 51,1 miljoner kronor (10,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 kronor (0:37).

Nettoomsättningen blev 589 miljoner kronor (466), medan orderingången var 603 miljoner kronor (597).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 14 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 72,6 miljoner kronor och en omsättning på 587 miljoner kronor.

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:50).

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE