BEIJER ELECTRONICS: RÖRELSERESULTAT 40,8 MLN KR 2 KV (9,8) (NY)

2022-07-14 13:20:11

(Tillägg: fjärde-sjätte stycket samt sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics Group, verksamt inom automation, redovisar ett rörelseresultat på 40,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (9,8).

Resultatet efter skatt kom in på 28,1 miljoner kronor (1,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:97 kronor (0:07).

Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 533 miljoner kronor (390) och orderingången med 30 procent till 667 miljoner kronor (514).

Vd Jenny Sjödahl pekar i delårsrapporten på att det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert på grund av kriget i Ukraina, inflationstrycket och fortsatta covidrelaterade störningar. Komponentbristläget bedöms vara fortsatt utmanande under åtminstone innevarande år.

"I skrivande stund ser vi dock inga tecken på avmattning i efterfrågan på våra produkter", skriver vd.

Hon pekar på att de generellt goda marknadsförutsättningarna, en rekordstor orderbok och framsteg vad gäller försörjningen av kritiska komponenter bidrar till ökad optimism avseende helåret 2022.

Bolaget bedömer att det kommer att uppvisa ett "signifikant bättre ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021".

Den tidigare formuleringen var att bolaget har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021.Direkt-SE