BEIJER ELECTRONICS: RÖRELSERESULTAT 40,8 MLN KR 2 KV (9,8)

2022-07-14 13:10:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett rörelseresultat på 40,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (9,8).

Resultatet efter skatt kom in på 28,1 miljoner kronor (1,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:97 kronor (0:07).

Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 533 miljoner kronor (390) och orderingången med 30 procent till 667 miljoner kronor (514).

Bolaget bedömer att det kommer att uppvisa ett "signifikant bättre ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021".Direkt-SE