BEIJER ELECTRONICS: NYA FINANSIELLA MÅL, HÖJER AMBITION (NY)

2022-11-24 12:05:14

(Tillägg: tidigare mål och kommentar från finanschefen från sjätte stycket och i rubrik)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics har tagit beslut om finansiella mål för koncernen.

Tillväxtmålet är att koncernen ska ha en årlig organisk tillväxt om minst 10 procent. Förvärvad tillväxt tillkommer.

Lönsamhetsmålet är att koncernen ska nå en rörelsemarginal (ebit) om minst 15 procent.

Utdelningspolicyn är att koncernen ska vara ett utdelande bolag.

"Vi verkar på marknader och i segment med stark underliggande tillväxt och har visat att vi har förmåga att växa snabbare än marknaden. Målen ska nås genom en tydlig segmentsstrategi, fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga produkter samt kontinuerliga effektivitetsförbättringar', säger Jenny Sjödahl, vd för Beijer Electronics.

Senast Beijer Electronics uttryckte finansiella mål var i början av 2016, då målen var en organiskt tillväxt på minst 7 procent per år och en ebit-marginal på minst 10 procent.

Beijer Electronics finanschef Joakim Laurén uppger för Nyhetsbyrån Direkt att bolaget sedan dess gjort stora förändringar som påverkat koncernen.

I mars i år tillträdde också Jenny Sjödahl som ny vd för bolaget.

"Nu var det läge för att spänna bågen framåt. Vi höjer målbilden för tillväxten och lönsamheten", säger Joakim Laurén.

I årsredovisningen för 2021, som kom i våras, uppgav Beijer Group att innehaven skulle ha kapacitet att nå en organisk tillväxt på minst 10 procent per år och en potential att prestera en rörelsemarginal på 15 procent. Joakim Laurén förtydligar att det var en ambition som uttrycktes för affärsenheterna.

"Nu sätter vi officiella mål för hela koncernen och pekar ut riktningen framöver", säger han.

Joakim Laurén vill inte ge någon tidsmässig aspekt på när målen ska kunna nås, men konstaterar att bolaget under det tredje kvartalet i år levererade en organisk tillväxt på drygt 20 procent.

"Lönsamhetsmässigt är vi inte på målet än. Vi hade en marginal på 12 procent tredje kvartalet i år och på 7,7 procent andra kvartalet. Vi är på väg åt rätt håll, men vi kommer inte att vara på 15 procent nästa kvartal utan det är en långsiktig bild", säger han.

Beijer Electronics genomför en kapitalmarknadsdag onsdagen den 7 december.Direkt-SE