BEIJER ELECTRONICS: NYA FINANSIELLA MÅL

2022-11-24 11:04:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics har tagit beslut om finansiella mål för koncernen.

Tillväxtmålet är att koncernen ska ha en årlig organisk tillväxt om minst 10 procent. Förvärvad tillväxt tillkommer.

Lönsamhetsmålet är att koncernen ska nå en rörelsemarginal (ebit) om minst 15 procent.

Utdelningspolicyn är att koncernen ska vara ett utdelande bolag.

"Vi verkar på marknader och i segment med stark underliggande tillväxt och har visat att vi har förmåga att växa snabbare än marknaden. Målen ska nås genom en tydlig segmentsstrategi, fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga produkter samt kontinuerliga effektivitetsförbättringar', säger Jenny Sjödahl, vd för Beijer Electronics.

Beijer Electronics genomför en kapitalmarknadsdag onsdagen den 7 december.Direkt-SE