Beijer Electronics Group beslutar om finansiella mål

2022-11-24 11:00:00
De finansiella målen utgörs av:
  • Tillväxtmål: Koncernen ska ha en årlig organisk tillväxt om minst 10 procent. Förvärvad tillväxt tillkommer.
  • Lönsamhetsmål: Koncernen ska nå en rörelsemarginal (EBIT%) om minst 15 procent.
  • Utdelningspolicy: Koncernen ska vara ett utdelande bolag.

  

"Vi verkar på marknader och i segment med stark underliggande tillväxt och har visat att vi har förmåga att växa snabbare än marknaden. Målen skall nås genom en tydlig segmentsstrategi, fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga produkter samt kontinuerliga effektivitetsförbättringar", säger Jenny Sjödahl, VD och koncernchef för BEIJER GROUP.

Beijer Electronics Group genomför en kapitalmarknadsdag onsdagen den 7 december klockan 13.00-16.00 hos Erik Penser Bank i Stockholm, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Eventet livesänds också via Youtube. Besök www.beijergroup.se för information och anmälan.

   

Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-11-24 11:00 CET.

   

Cision