BEIJER ELECTRONICS: FÖRSIKTIG OPTIMISM KRING UTVECKLINGEN FRAMÅT

2023-01-25 13:24:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) För Beijer Electronics, verksamt inom automation, utvecklades efterfrågan positivt på alla geografiska marknader utom den kinesiska under det fjärde kvartalet, framgår av bokslutsrapporten.

Det var framför allt Westermos orderingång som ökade medan Beijer Electronics uppges ha utvecklats stabilt. Sammantaget steg koncernens orderingång marginellt i kvartalet och omsättningen ökade med 26 procent.

"Båda affärsenheterna gick stärkta in i 2023, med en betydligt större orderstock än vid ingången av 2022", skriver Beijer Electronics vd Jenny Sjödahl.

Hon skriver vidare att det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert, att de geopolitiska spänningarna består och att Kinas borttagande av covid 19-restriktioner kan påverka affären på kort sikt vid en kraftig ökning av smittspridningen.

"Vi följer utvecklingen och är förberedda på olika scenarier, vilket bland annat Beijer Electronics beslut om etablering av kompletterande produktion i Malmö är ett uttryck för. Läget avseende komponentbristen är fortsatt utmanande för vissa specifika elektronikkomponenter och kommer att fortsätta påverka koncernen i det kortare perspektivet", skriver vd.

Hon pekar på att koncernen gick in i 2023 med en rekordstor orderbok.

"Även om konjunkturläget är osäkert, så ser vi fortsatt god efterfrågan inom de segment och på de marknader där vi verkar, vilket bidrar till försiktig optimism kring utvecklingen framåt", skriver Beijer Electronics vd.Direkt-SE