Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar Amatec

2023-01-03 17:10:00

Lesjöfors har idag, via dotterbolaget Alcomex, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Amatec B.V., en holländsk fjäderdistributör. Genom transaktionen stärker Alcomex, och Lesjöforsgruppen, sin distributionsförmåga av standardfjädrar, i linje med sin ambition att bygga den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

Amatec distribuerar standard- och kundanpassade fjädrar med fokus på den holländska marknaden. Företaget har en hög teknisk kompetens och stöttar sina kunder genom hela inköpsprocessen, från produktdesign till slutprodukt. Bolaget genererar intäkter om cirka 2,5 miljoner Euro per år med god lönsamhet och har sex anställda vid sitt kontor och lager i Alphen aan den Rijn i Nederländerna.
 
"Amatec har en stark position på den holländska fjädermarknaden och genom denna transaktion tar vi ytterligare ett steg för att accelerera försäljningen av standardfjädrar i Europa." säger Lesjöfors Vd, Ola Tengroth.
 
I transaktionen förvärvar Alcomex 100 procent av aktierna i Amatec B.V. med tillträde under den kommande veckan. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Beijer Almas resultat per aktie.

MFN