BEIJER ALMA: VARIERANDE MEN ÖVERLAG GOD EFTERFRÅGAN 3 KV ENL VD

2022-10-27 07:38:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Beijer Alma såg en fortsatt generellt god efterfrågan under det tredje kvartalet, även om bilden varierade i olika geografier och kundsegment.

Det skriver vd Henrik Perbeck i delårsrapporten.

Verksamheterna i Norden var relativt sett starkare och bidrog med organisk tillväxt, medan efterfrågan i övriga Europa och Asien har påverkats mer av svagare konjunktur och specifika omvärldsfaktorer, såsom kriget i Ukraina.

Inflationen har fortsatt driva kostnadsökningar, "som kompenserats med motsvarande prisökningar, medan leverantörskedjorna har stabiliserats alltmer", skriver Henrik Perbeck.

För dotterbolaget Lesjöfors såg en blandad efterfrågan under kvartalet. Inom affärsområdet Chassifjädrar var volymerna betydligt lägre, delvis beroende på stoppad försäljning till Ryssland, men även lägre i övriga Europa. Inom Industrifjädrar var Norden den starkaste regionen. Även på den nordamerikanska marknaden, som har ökat i betydelse för Lesjöfors, var efterfrågan god, framhåller Beijer Alma-vd:n.Direkt-SE