Beijer Alma slutför avyttringen av Habia Cable

2022-10-14 14:50:00

Beijer Alma offentliggjorde den 5 juli 2022 att man ingått ett avtal om att avyttra Habia Cable till HEW-KABEL. Avyttringen har idag, den 14 oktober 2022, slutförts mot kontant betalning och i linje med de villkor som tidigare har kommunicerats.

Avyttringen genomförs för att stärka koncernens fokus på lönsam tillväxt och förvärv samtidigt som Habia Cable ges rätt förutsättningar för tillväxt. I linje med vad som tidigare kommunicerats värderas Habia Cable till cirka 910 MSEK på kassa och skuldfri basis och ger upphov till en reavinst för Beijer Alma om cirka 340 MSEK. För mer information kring avyttringen, se Beijer Almas pressmeddelande från den 5 juli 2022 samt Beijer Almas kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, 018 15 71 60
Ekonomichef, Johan Dufvenmark, 018 15 71 60

MFN