BEIJER ALMA: SÄLJER HABIA CABLE FÖR 910 MLN KR (OMS)

2022-07-06 07:03:53

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Alma har ingått avtal om att avyttra Habia Cable till HEW-KABEL Holding till ett värde av cirka 910 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen följer av den strategiska översyn som inleddes i februari 2022 och kommer, enligt bolaget, att stärka Beijer Almas strategiska fokus på lönsam tillväxt och utveckling av de kvarvarande verksamheterna.

Beijer Alma kommer genom reavinsten från försäljningen, uppgående till cirka 325 miljoner kronor, att få en lägre nettoskuldsättning och stärkt finansiell profil som säkerställer fortsatt utrymme för värdeskapande genom investeringar och förvärv inom såväl Lesjöfors som Beijer Tech.

Transaktionen sker mot kontant betalning och förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2022.Direkt-SE