Beijer Alma ungefär som väntat

Publicerad 2016-08-18 12:07

Rapport Industrigruppen Beijer Almas resultat före skatt blev 117 miljoner kr för det andra kvartalet 2016. Analytikerna hade enligt SME Direkts prognossammanställning väntat ett resultat före skatt på 116 miljoner kr.

Rörelseresultatet uppgick till 119 miljoner kr. Väntat här var 118 miljoner.

Nettoresultatet var 89 miljoner kr och resultat per aktie blev 2,95 kr. Väntat var 87,5 miljoner respektive 2,90 kr per aktie.

”Utvecklingen under andra kvartalet följde i stort sett samma mönster som under första kvartalet. Efterfrågan från industrikunder var i nivå med föregående år”, konstaterar vd Bertil Persson i rapportens vd-ord.

Orderingången utvecklades i linje med faktureringen och orderstockarna var i stort sett oförändrade under kvartalet, uppger bolaget vidare.

Faktureringen sjönk dock för bolagets samtliga tre affärsområden, jämfört med fjolåret. Industrikonjunkturen kommer även framöver sannolikt att karaktäriseras av låg tillväxt, menar Bertil Persson.

”Det är även rimligt att förvänta sig en fortsatt något svagare efterfrågan av chassifjädrar under kommande kvartal jämfört med förra årets rekordsiffror”, skriver han i rapporterns utsiktsavsnitt.