Beijer Alma kan öka utdelningen

Publicerad 2007-11-20 10:46

Beijer Almas soliditet låg vid utgången av 2005 på 60 procent och bolaget ser möjligheter till ökad utdelning och nya förvärv med fortsatt stark balansräkning. En försäljning av dotterbolaget Elimag kan komma att bli aktuell.

– Jag ser kanske inte det som den långsiktiga optimala kapitaliseringen. Så vi kommer, och har redan börjat öka, utdelningsandelen. Vi har råd att göra tilläggsförvärv och ändå hålla stora utdelningar framöver, samt ha en bra balansräkning, sade Beijer Almas vd Bertil Persson vid en bolagspresentation på fredagen i regi av Sveriges Finansanalytikers Förening.

Inom Elimag har Beijer Alma för svag volymutveckling enligt Bertil Persson och 2006 har även börjat svagt. Förhoppningarna ligger på framtida försvars- och flygorder.

– Det är klart att vi tittar på alternativ för Elimag, men jag går inte in på hur vi ser på köp och försäljningar i detalj. Men vi vill egentligen äga bolag som är större än det här bolaget, då det tar lika mycket tid som ett större bolag, sade Bertil Persson.

(Nyhetsbyrån Direkt)