Begravning Begravningsavgiften sänks nästa år. Det står klart sedan Kammarkollegiet fastställt avgiften för 2023.

Begravningsavgiften är en avgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Avgiften tas ut oavsett trostillhörighet och bekostar bland annat rätten till en gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige. Avgiften är inte kopplad till enskilda personers begravningar.

I år är avgiften 26,1 öre per intjänad hundralapp men nästa år sänks avgiften till 25,8 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 645 kr per år, eller drygt 54 kr per månad, skriver Kammarkollegiet i ett pressmeddelande.

Avgiften för 2023 kommer att synas på slutskattebeskedet 2024.

Den enhetliga begravningsavgiften infördes 2016 och omfattar alla som är folkbokförda i Sverige med undantag för boende i Stockholm och Tranås. Där är det i stället kommunen, och inte Svenska kyrkan, som ansvarar för begravningsverksamheten.

Den kommunala begravningsavgiften i Stockholm kommer ligga kvar på den låga nivån 6,5 öre per hundralapp nästa år. I Tranås höjs däremot begravningsavgiften med 10 öre till 24 öre per hundralapp samtidigt som kommunalskatten där sänks lika mycket.