BE Group tror på svagare efterfrågan

Publicerad 2008-10-22 11:36

BE Group redovisar ett resultat efter skatt på 11,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2008 (54,9), motsvarande ett resultat per aktie om 2:27 kronor (1:10).

Det framgår av rapporten. Rörelseresultatet låg på 163,4 miljoner kronor (84,8). Nettoomsättningen blev 1.919 miljoner kronor (1.709). Bolaget upprepar att helårsresultatet för 2008 förväntas bli avsevärt bättre än 2007.

Efterfrågan mattades efter hand under tredje kvartalet och marknaderna i Central- och Östeuropa (CEE) försvagades snabbare än vad vi förväntat.

Det skriver BE Group i delårsrapporten.

– Konjunkturen ser mera osäker ut än tidigare. Efterfrågan ligger fortfarande på en hög nivå på flera marknader men jag räknar med att den kommer att vara svagare under det fjärde kvartalet. Då kommer vi också att få se lägre marknadspriser, skriver vd Håkan Jeppsson i rapporten.

På grund av förväntan om försämrad marknadssituation har arbete med ett effektiviseringsprogram inletts inom BE Group, framgår av rapporten. BE Group räknar med att förvärven i Tjeckien av Ferram Steel och Czechprofil redan i år kommer att bidra positivt till tillväxt och resultat.

Nyhetsbyrån Direkt