BE GROUP: RÖRELSERESULTAT -119 MLN KR 4 KV (158)

2023-01-26 14:04:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Metallgrossisten BE Groups rörelseresultat, ebit, sjönk till -119 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 (158).

Det underliggande rörelseresultatet, justerat för lagervärdering, blev -50 miljoner kronor (135). Efter skatt blev resultatet -101 miljoner kronor (130).

BE Groups omsättning minskade till 1.472 miljoner kronor (1.510).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 33 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 71 miljoner kronor och en omsättning på 1.621 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 12:00 kronor per aktie (12:00).Direkt-SE