BE GROUP: MINSKAD EFTERFRÅGAN, SJUNKANDE STÅLPRISER 4 KV - VD

2023-01-26 14:16:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Metallgrossisten BE Group såg en minskande efterfrågan under det fjärde kvartalet, som en konsekvens av det rådande omvärldsläget.

Det skriver vd Peter Andersson i bokslutsrapporten.

Stålpriserna har sjunkit "kraftigt" jämfört med innan sommaren då större inköp skedde, vilket har lett till betydligt försämrad bruttomarginal för perioden, framhåller vd:n vidare.

Bruttoresultatet minskade till 51 miljoner kronor (283) med en bruttomarginal på 3,4 procent (18,7).

På koncernnivå sjönk omsättningen till 1.472 miljoner kronor för kvartalet (1.510).

Omsättningen i affärsområdet Sverige & Polen ökade med 4 procent i kvartalet medan rörelseresultatet minskade till -15 miljoner kronor (96), vilket förklaras med bruttomarginalförsämring och lagerförluster på 28 miljoner.

Omsättningen i affärsområdet Finland & Baltikum minskade med 9 procent i kvartalet medan rörelseresultatet minskade till -98 miljoner kronor (84), vilket förklaras med bruttomarginalförsämring och lagerförluster på 39 miljoner kronor.

"Sverige & Polens omsättning består till 20 procent av direktaffärer samt har en större andel avtalskunder och långa samarbeten. Finland & Baltikums affär är kortare i sin karaktär och drabbas därför mer av materialprissänkningen. Analogt gick resultatet tidigare under året upp snabbare i Finland & Baltikum när priserna rusade i samband med Rysslands invasion av Ukraina", uppger Peter Andersson.

På plussidan lyfter BE-chefen att kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 152 miljoner kronor för kvartalet (-115), främst relaterat till frigjort rörelsekapital genom anpassning av lagerpåfyllnad.

Peter Andersson konstaterar att nedsläckningen av masugnar i Europa omfattar cirka 20 procent av den totala kapaciteten samtidigt som det reella behovet minskat med cirka 6 procent.

"Detta har så här långt resulterat i längre ledtider och ökade spotpriser. I början av 2023 har några stålproducenter haft orderstopp för att planera sin kapacitet och inte lova mer än vad som kan produceras. Slutsatsen är att kapacitetsneddragningarna har fungerat. I det fall inga yttre händelser uppstår är det rimligt att tro att priserna stabiliseras runt dagens nivå som ligger något över lägsta nivåerna i början av december", resonerar han.

BE Group kommer under det andra kvartalet i år att driftsätta en ny helautomatiserad såg- och bearbetningslina för långa produkter vid bolagets anläggning i Åbo, Finland.

"Utöver en betydande rationalisering och effektivisering kommer investeringen förstärka och bredda erbjudandet till befintliga och nya kunder", uppger Peter Andersson.

En dryg kvart efter bolagets bokslutsrapport var aktien ned strax över 6 procent.Direkt-SE