BE GROUP: MARGINALMINSKNING SER UT ATT FORTSÄTTA 4 KV ENL VD

2022-10-19 14:11:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Metallgrossisten BE Group ser att den marginalminskning som sågs under årets andra kvartal fortsatt under det tredje kvartalet och trenden ser, just nu, ut att fortsätta även under det fjärde kvartalet.

Det skriver vd Peter Andersson i rapporten för det tredje kvartalet.

Vd:n framhåller samtidigt att "förutsättningarna är dock fortfarande goda för att 2022 ska bli ett resultatmässigt starkt år".

"Det rådande omvärldsläget har minskat efterfrågan under tredje kvartalet vilket också lett till lägre stålpriser som i sin tur pressat ner bruttomarginalen. För BE Group har det inneburit en negativ utveckling av rörelseresultatet", skriver Peter Andersson.

BE Groups bruttomarginal försvagades till 11,5 procent i det tredje kvartalet (23,0).

Vad gäller stålprisutvecklingen uppger BE Groups vd att den prisnedgång som började under andra kvartalet följde som väntat med in i tredje kvartalet. Hamstringsvågen i samband med Rysslands invasion av Ukraina drevs av oro för problem med tillgänglighet, vilket visade sig vara ett mindre problem än befarat. Resultatet blev lageruppbyggnad i hela Europa.

"Priserna har nu planat ut", skriver BE Groups vd.Direkt-SE