Nyemission för BE Group

Publicerad 2013-10-22 08:17

Rapport Metalgrossistens resultat för tredje kvartalet blev en besvikelse. Styrelsen föreslår en nyemission på cirka 150 miljoner kr, framgår av rapporten.

Metallgrossisten BE Groups rörelseresultat, ebit, för kvarvarande enheter blev 13,0 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2013.

Väntat var ett ebit-resultat på 22,3 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Det underliggande rörelseresultatet blev 18,0 miljoner kronor. Väntat här var ett underliggande rörelseresultat på 20,3 miljoner kronor.

Före skatt blev resultatet 2,0 miljoner kronor, mot väntade 12,7 miljoner.

BE Groups omsättning ökade till 916 miljoner kronor. Väntat var 1.000 miljoner kronor.

Föreslår nyemission

BE Groups styrelse kommer att föreslå en fullt garanterad nyemission på cirka 150 miljoner kronor. Det framgår av delårsrapporten.

Nyemissionen ska enligt planerna vara genomförd senaste under första kvartalet 2014.

Bolagets räntebärande nettoskuld uppgick vid slutet av det tredje kvartalet till 884 miljoner kronor, upp från 851 för ett år sedan. Nettoskuldsättningsgranden låg på 139 procent (129).