Uppdelning och namnbyte för B&B Tools

Publicerad 2017-05-23 08:05

Aktie Styrelsen i B&B Tools har, som tidigare aviserats, beslutat föreslå att dotterbolaget Momentum delas ut till B&B Tools aktieägare, och att Momentums aktier noteras på Stockholmsbörsen.

Extrastämma för att besluta om utdelningen ska hållas den 14 juni och första dag för handel i Momentum väntas bli den 21 juni. Vid stämman ska även beslut fattas om val av ny styrelse i B&B Tools: efter utdelningen föreslås styrelsen bestå av Anders Börjesson, Roger Bergqvist, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén.

B&B Tools nuvarande vd Ulf Lilius kommer enligt planerna att avgå och i stället tillträda som vd för Momentum Group per den 14 juni. Som ny vd i B&B Tools föreslås nuvarande vice vd Pontus Boman.

I samband med utdelningen föreslås dessutom B&B Tools byta namn till Bergman & Beving.