Bättre resultat för Seco Tools

Publicerad 2011-11-01 09:08

Verktygsbolaget Seco Tools redovisar ett resultat efter skatt på 198 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (164). Resultatet per aktie uppgick till 1:37 kronor (1:13).

Nettoomsättningen uppgick till 1.696 miljoner kronor (1.426). Försäljningstillväxten i fast valuta uppgick till 24 procent.

Rörelseresultatet blev 297 miljoner kronor (245) och rörelsemarginalen var 17,5 procent (17,2).

Seco Tools bedömer att den underliggande rörelsemarginalen för det tredje kvartalet låg närmare 20 procent, skriver vd Lars Bergström i rapporten för det tredje kvartalet.

Seco Tools rapporterade rörelsemarginal uppgick till 17,5 procent under perioden, upp från 17,2 motsvarande period i fjol.

”Förbättringen hänfördes i huvudsak till ökade volymer och en god prisutveckling. Dämpande för resultatutvecklingen var främst ökande sälj- och marknadsföringskostnader inom ramen för koncernens tillväxtprogram. Kvartalets resultat belastas också av justerade kostnadsperiodiseringar från första halvåret samt tillfälligt av något ökade produktionskostnader, framför allt på grund av ett historiskt stort antal nylanserade produkter”, skriver han i rapporten.

Som en följd av utvecklingen och den ökade osäkerheten har Seco Tools inlett en minskning av produktionstakterna och bemanningen under det tredje kvartalet. Det skriver Seco Tools vd Lars Bergström i rapporten för det tredje kvartalet.

Efterfrågan var säsongsmässigt lägre under det tredje kvartalet men i övrigt i linje med andra kvartalet.

”Mest positiv utveckling noterades i Central- och Östeuropa samt Nafta. Tillväxten på marknaderna i Asien var under kvartalet lägre än tidigare, framför allt drivet av en svagare utveckling i Kina. Sammantaget har trenden under kvartalet varit en utplanande försäljning och osäkerheten kring den framtida efterfrågeutvecklingen har ökat”, skriver Lars Bergström.