Bättre resultat för Hufvudstaden

Publicerad 2011-08-24 13:26

Fastighetsbolaget Hufvudstadens resultat efter skatt för det andra kvartalet hamnade på 659 miljoner kronor, vilket var en kraftig ökning jämfört med samma period förra året.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett resultat efter skatt på 659 miljoner kronor för det andra kvartalet (265). Resultatet per aktie uppgick till 3:19 kronor (1:28).

Nettoomsättningen uppgick till 356 miljoner kronor (342).

Bruttoresultatet blev 245 miljoner kronor (231).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 724 miljoner kronor (185). I räntederivat var värdeförändringarna -32,1 miljoner kronor (-16,0).

DIREKT