Rapporter SEB redovisar ett rörelseresultat på 4.598 miljoner kr för det andra kvartalet 2020. Det är klart bättre än vad experterna trott.  

Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 3.963 miljoner kr. Som väntat hade SEB jämförelsestörande poster på -1 miljard kr.

Räntenettot uppgick till 6.047 miljoner kr, att jämföra med analytikersnittet på 6.338 miljoner kr.

Provisionsnettot blev 4.364 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.297 miljoner.

Kreditförlusterna var 2.691 miljoner kr, jämfört med snittprognosen på 2.028 miljoner kr.

SEB:s rörelsekostnader ökade under årets andra kvartal med 1 procent jämfört med närmast föregående kvartal, men var i princip oförändrade jämfört med motsvarande kvartal året före.

Kostnadsutvecklingen fortsätter enligt vd Johan Torgeby att vara i linje med kostnadsmålet för 2021 på 23 miljarder kr, +/- 200 miljoner kr, givet 2018 års valutakurser.

SEB:s förväntade kreditförluster, netto, ökade i kvartalet till 2,7 miljarder kr då banken fortsatt reservera i linje med IFRS 9.

”Vi har tidigare kommunicerat att en förväntad kreditförlustnivå på cirka 6 miljarder kr under 2020 skulle vara ett bra utfall givet den allvarliga ekonomiska nedgången. När nu ytterligare ett kvartal har gått tror vi att sannolikheten för den nivån har ökat, utifrån den makroekonomiska prognosen i SEB Nordic Outlook”, skriver vd Johan Torgeby i delårsrapporten.

Han tillägger att det dock är svårt att sia om framtiden.

De förväntade kreditförlusterna under andra kvartalet motsvarar en nivå på 46 baspunkter. Indikatorer för kreditkvalitet såsom betalningsförseningar var oförändrade under kvartalet.

Pandemin covid-19 hade enligt SEB begränsad påverkan på de större portföljerna som stora företag, hushåll och små- och medelstora företag i Sverige och Baltikum, vilket enligt banken kan bero på de statliga stödåtgärder som riktats till mindre företag och privatpersoner.

Exponeringar som redan före pandemin påverkades dock. Däribland finns enligt SEB vissa sektorer i oljeportföljen, framför allt offshore, som såg fortsatta utmaningar i och med de lägre oljepriserna. Detta ledde till att SEB ökade reserverna för en ”handfull motparter i sektorn”, vilket förklarar större delen av de förväntade nettokreditförlusterna i kvartalet. Dessutom ökades den ytterligare portföljreserven, som i första kvartalet gjordes för oljerelaterade exponeringar, med 365 miljoner kr.

I andra kvartalet användes mer negativa makroscenarier i modellerna för att reflektera den väntade effekten av covid-19 på ekonomin, vilket bidrog med en ökning på 563 miljoner kr i förväntade nettokreditförluster.

Största delen av de förväntade nettokreditförlusterna i andra kvartalet, 2.211 miljoner kr, uppstod i divisionen Stora Företag & Finansiella Institutioner.

 

Podd
Börspanelen: Gott nytt börsår?
Foto: Shutterstock
Rapportsäsongen
Inför rapporterna: "Ljusning för industrin – dystert för tjänstebolagen""Överlag bra rapporter i fjärde kvartalet"
Rapporter
Nu drar rapportperioden igångHär är alla datum
Börsen
Avslutning nära nollstrecket
Foto: istock
Kryptovaluta
Trängsel i bitcoin oroar förvaltare
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Analys
Analys: Telias förväntade sparprogram inleder ny era
Sektor
Storbankerna formaliserar polissamarbetet mot penningtvätt
Aktie
Lundin Energy får kraftigt utökade licenserFår 23 procent fler prospekteringslicenser
19/1
Trading Direkt om vaccin och börsrekord
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Aktie
Swedbank återinför utdelning efter dialog med FI
USA
Yellen: USA måste agera stort med nästa stödpaket
Asien
Kinaoptimism lyfter Asiens börser
Räntan
Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Affär
Uppgifter: SSAB:s storägare skeptiska till affär med Tata
Analys
Carnegie: Förvärv kan dubbla vinsten för Thunderfuls gamingsegmentInleder bevakning med köp
Analys
Arctic: Osäkert vad nästa trigger i Africa Energy blir
Analys
HSBC: Sämre utsikter på grund av ny covid-vågSlopar köprek för SAS
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Hernhag: Tre potentiella aktiebubblor att se upp medHållbarhet och ESG på höga kursnivåer
Aktie
Balder fortsätter att öka i EntraSelins bolag äger nu över 20 procent
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Här är villkoren i MTG:s nyemission
Fem köpvärda aktierOch tre du kan vänta med
Aktie
Di: Ta hem vinsten i BooztBolaget kommer återgå till mer normal tillvaro
Aktietips
AFV sätter köp på SBB"Med viss bävan för marknadsutvecklingen"