Rapport TV- och streamingbolaget Nent redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikernas förväntningar. Antalet Viaplayabonnenter överraskade också på uppsidan. 

Nent redovisar ett justerat rörelseresultat på 6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig -33,4 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av nio estimat.

Rörelseresultatet (ebit) blev 602 miljoner kronor, mot väntade 567 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 3.324 miljoner kronor och här hade analytikerna räknat med 3.404 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 9,9 procent.

Antalet Viaplayabonnenter ökade mer än väntat

Nent hade vid slutet av det första kvartalet 2022 4,78 miljoner Viaplayabonnenter, att jämföra med analytikernas förväntningar som i snitt låg på 4,61 miljoner abonnenter, enligt Infront.

Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 var antalet Viaplayabonnenter 4,01 miljoner.

Nent höjer sitt mål för antalet Viaplayabonnenter vid utgången av 2022. Tidigare var siktet inställt på cirka 6,5 miljoner abonnenter men det nya målet är cirka 7 miljoner abonnenter.

Bakom det höjda helårsmålet ligger Nents nytecknade distributionsavtal i Sverige med Tele2.

”Detta påverkar inte resultatet under det första kvartalet, men leder till att vi ökar helårsmålet för Viaplay abonnenter i Norden från 4,3 miljoner till 4,8 miljoner”, skriver bolaget.

Försäljningstillväxtmålet för Norden på cirka 20 procent för 2022 är oförändrat och Nent ändrar ”för närvarande” inte målet på 2,2 miljoner internationella Viaplay-abonnenter vid årets slut, eller målet på försäljningstillväxt för koncernen på cirka 28 procent för 2022.