Rapport Autolivs resultat kom in strax över analytikernas förväntningar. Bilsäkerhetsföretagets organiska försäljningstillväxt backade dock hela 16 procent vilket var klart sämre än förhandstipsen. 

Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat om 177 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 171 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser.

Den justerade rörelsemarginalen blev 8,3 procent. Väntat var en justerad marginal på 7,9 procent.

Försäljningen uppgick till 2.119 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 2.165 miljoner dollar.

Den organiska försäljningstillväxten blev -16 procent för det fjärde kvartalet, jämfört med väntade -12,7 procent.

Sämre marginalprognos än väntat

Autoliv spår för 2022 en organisk försäljningstillväxt om cirka 20 procent och en justerad rörelsemarginal om cirka 9,5 procent.

Det framgår av bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2021.

Väntat, enligt Infronts analytikersammanställning, var en organisk tillväxt om 15,7 procent och en justerad rörelsemarginal om 10,1 procent för 2022.

Enligt utsikterna räknar Autoliv också med en negativ valutaeffekt på försäljningen om cirka 3 procent.

Det operativa kassaflödet bedöms uppgå till cirka 950 miljoner dollar för helåret 2022.

Autoliv bedömer att investeringarna, capex, för 2022 kommer vara omkring 5,5 procent av den totala försäljningen.