Rapport Ventilationsföretaget Systemair redovisar ett rörelseresultat om 189 miljoner kr för det andra kvartalet 2018. Väntat var enligt Infront Estimates prognossammanställning 159 miljoner kr.

Nettoomsättningen var 2.151 miljoner kr, mot förväntade 2.048 miljoner, och rörelsemarginalen blev 8,8 procent. Väntat var en marginal på 7,8 procent.

Den organiska tillväxten blev 9,1 procent, mot Infronts estimat 5,5 procent.

Resultat före skatt var 178 miljoner kr. Väntat var 148 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 126 miljoner kr. Här väntades 109 miljoner. Per aktie blev resultatet 2,43 kr. Infront Estimates snittestimat löd på 2,09 kr per aktie.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.