Bättre orderläge för Billerudkorsnäs

Publicerad 2013-04-23 08:37

Rapport BillerudKorsnäs bättrar på resultatet, men når inte ända fram till analytikernas prognos. Förpackningsbolaget räknar med att orderläget förbättras under andra kvartalet.

Billerudkorsnäs resultat före skatt blev 279 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (132). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 287 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 5.132 miljoner kronor för perioden (2.291). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.641 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 357 miljoner kronor (142) och rörelsemarginalen blev 7 procent (6,2).

Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 352 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 7,6 procent enligt SME Direkt. I rörelseresultatet ingår engångsposter om -75 miljoner kronor. Väntat var 63 miljoner.

Förpackningsbolagets integration av de sammaslagna bolagen går mycket bra. Bolaget har därför ökat målet för integrationsprogrammet och räknar nu med synergier på cirka 530 miljoner kronor från slutet av 2015. Det framgår av delårsrapporten.

Det tidigare målet var synergier på 330 miljoner kronor, inklusive den från UPM Kymmene köpta verksamheten.

Samtidigt väntas engångskostnaderna för integrationen öka till cirka 200 miljoner kronor, uppger bolaget.

Billerudkorsnäs räknar med att orderläget generellt förbättras under det andra kvartalet 2013, med tillägget att orderläget varierar mellan segmenten.

”Prisökningar i lokal valuta har aviserats från april för vissa produkter och genomförs under andra kvartalet”, skriver bolaget.

Tillgången på ved uppges vara god och priserna under 2013 bedöms vara stabila på dagens nivå.

”Genomsnittspriset för 2013 förväntas att vara 4 procent lägre jämfört med genomsnittspriset under fjärde kvartalet 2012”, skriver bolaget.

Affärsläget under första kvartalet var något avvaktande men stabilt. Medan Packaging Paper mötte en något svagare marknadn än normalt, upplevde Consumer Board en mer tillfredsställande och normal marknad.

Marknaden för Containerboard förstärktes.

”Sammantaget väntas vi fortsatt på ett lyft på den europeiska marknaden och som en konsekvens intensifierar vi våra försäljningsinsatser på tillväxtmarknader”, skriver vd Per Lindberg i en kommentar till rapporten.