Analys Storytel förväntas fortsätta förbättra lönsamheten under det andra halvåret i år och framåt. Därav minskar risken för att bolaget tvingas ta in pengar genom nyemission. Det skriver Pareto i en uppdatering på tisdagen, där analyshuset justerar ned riktkursen för Storytel till 135 från 148 kronor med upprepad köprekommendation.

Storytels märkbara förluster de senaste åren relateras främst till bolagets aggressiva tillväxtstrategi i marknaderna utanför Norden, skriver Pareto, och i spåren av att en del av dessa initiativ nu börjar skalas ned förväntas Storytels lönsamhet förbättras.

”Aktieutvecklingen har varit svag då det föreligger osäkerheter kring den finansiella situationen. Vi förväntar oss att Storytel blir lönsamma från och med det tredje kvartalet och framåt samt att bolaget kommer ha förmågan att täcka investeringsbehoven från 2023 framåt”, skriver Pareto.

Vidare noterar analyshuset att Storytel sannolikt inte kommer ha svårt med att refinansiera det brygglån om 500 miljoner kronor som togs i samband med förvärvet av Audiobooks i fjol.

Klockan 10.30 på tisdagen var aktien i Storytel upp 0,9 procent till 47:62 kronor.