”Bättre utan revisor”

Publicerad 2013-10-31 13:55

Revision Företag som har hjälp med bokföringen av en auktoriserad redovisningskonsult har till och med högre kreditvärdighet än de företag som bara har revisor. Det menar Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör för Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Han säger att Bolagsverkets uppfattning om att årsredovisningarna har tappat i kvalitet sedan revisorsplikten avskaffades (läs mer här) förrvisso är korrekt.

Men Fredrik Dahlberg menar att det nu också blivit tydligt att det finns alternativ som är bättre än en revisor – nämligen en auktoriserad redovisningskonsult som följer upp bokföringen under hela året.

– En revisor granskar ett bokslut i efterhand, vilket ofta innebär händelser som skedde för ett och ett halvt år sedan. Med en auktoriserad redovisningskonsult får företagen kvalitet i bokföringen under hela året, vilket leder till korrekta årsredovisningar. Dessutom ökar kreditvärdigheten, eftersom UC och andra kreditupplysningsföretag noterar om företaget arbetar med en redovisningskonsult, säger Fredrik Dahlberg.

Kvitto på kvalitet

Till årsredovisningen bifogar en auktoriserad redovisningskonsult en bokslutsrapport, vilket signalerar att årsredovisningen är korrekt, och att bokföringen har följts upp under hela året.

Bokslutsrapporten fungerar som ett ”kvitto”, menar Fredrik Dahlberg. Finns rapporten är det ett besked till Bolagsverket, Skatteverket, kreditgivare, kunder och affärskontakter, att årsredovisningen är korrekt upprättad – och av hög kvalitet.

Slopad revisor kan vara bättre

Därför är det inte korrekt att bara säga att den slopade revisionsplikten öppnar för oseriösa företagare. Det kan vara riktigt, men frånvaron av en revisor betyder inte att ett bolag är oseriöst, utan det kan vara precis tvärtom, med professionell hjälp med bokföringen, menar Fredrik Dahlberg.

Att säga upp revisorn, om bolaget kvalificerar för det, kan alltså vara en kvalitetshöjande åtgärd om pengarna satsas på korrekt bokföring och uppföljning med hjälp av en redovisningskonsult.

Under 2015 väntas en utredning starta som ska ta ställning till att höja gränsvärdena för slopad revisionsplikt. Om det blir så kommer den slopade revisionsplikten att omfatta ännu fler av Sveriges företag.