Rapport Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -0,4 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (-5,8). Resultatet per aktie uppgick till 0,00 kr (-0:02).

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kr (-6,5) för perioden. Nettoomsättningen uppgick till 16,8 miljoner kr (10,1).