Rapport Låsbolaget Assa Abloy är på god väg att komma tillbaka till målintervallet om en rörelsemarginal på mellan 16 och 17 procent, men världskonjunkturen kan sätta käppar i hjulet. Bolaget redovisar ett rörelseresultat på 3.894 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.824 miljoner kr.  

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket också analytikerna förväntade.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 24.034 miljoner kr. Analytikerna hade här räknat med 23.545 miljoner.

– Vi lever i en rörlig och skör värld, där en tweet kan ändra på marknadsförhållandena, och det är vår största utmaning, säger låsjättens vd Nico Delvaux till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten för det tredje kvartalet.

Enligt förväntningarna

Rapporten bjöd på lönsamhet i nivå med analytikernas förväntningar om 16,2 procent, strax över, 16,4 procent, om engångskostnader kopplade till förvärvet av Agta Records räknas bort. Med en marginal för de senaste rullande tolv månaderna på 15,8 procent är målet inom räckhåll. Men – som det tredje kvartalet visade trots stabila marginaler – så kan saker ändras snabbt.

– Det var det två saker som vi inte hade tagit i beaktande i det tredje kvartalet, och som sinkade oss lite i ambitionen att nå 16 procent (ebit). Dels var det de extra tullarna i USA, dels var det de 55 miljoner kronorna i förvärvskostnader för Agta Record, som vi även kommer att ha mer kostnader för i kvartal fyra, säger Nico Delvaux.

Stabil organisk tillväxt

Vad beträffar den organiska tillväxten är situationen mer stabil. Det senaste 26 kvartalen har bolaget uppvisat organisk tillväxt, 4 procent i det tredje kvartalet. På onsdagens rapportpresentation sade Nico Delvaux att han skulle bli mycket besviken om Assa Abloy inte levererar ett 27:e kvartal med organisk tillväxt.

Bolaget ger inga prognoser för kommande kvartal, och frågan är hur besviken Nico Delvaux skulle bli om marginalmålet inte uppnås innan året är slut?

– Jag blir så klart alltid besviken om jag inte når mina ambitioner. När det gäller rörelsemarginalen så beror det på marknadsförhållanden och hur mycket mer kostnader vi behöver boka för Agta Record i det fjärde kvartalet. Men vi är fortsatt självsäkra och ambitiösa, säger han till Direkt.

Kina ett bekymmer

Kina har varit ett bekymmer för Nico Delvaux sedan bolaget tvingades till en större nedskrivning av förvärvade bolag i landet kort efter hans tillträde som vd 2018. I kombination med att verksamheten i landet dessutom dras med lönsamhet långt under koncernen i övrigt, gör det en vändning i Kina till ett tveeggat svärd för Assa Abloy, där en för hög tillväxt i Kina kommer att sänka bolagets marginal.

De senaste två kvartalen har Kina överraskat med organisk tillväxt, men i det tredje var den återigen negativ. Däremot stärktes marginalen, både jämfört med föregående år och sekventiellt från det andra kvartalet, vilket enligt vd:n är ett resultat av att bolaget blivit med selektiva med vilka order som bolaget tar sig an. Nico Delvaux kallar det för en ”stabilitet – lönsamhet – tillväxt”-strategi.

– Vi kommer inte att försöka växa oss ur problemen i Kina, säger han och tillägger att en något minskad omsättning i landet för att långsamt förbättra marginalen är vad som väntas av den nya strategin för Kina.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.