Rapporter Bygg- och fastighetsbolaget NCC:s rörelseresultat landade på 544 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Analytikerkårens förhandsprognos låg på 482 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning. 

Nettoomsättningen blev 16 018 miljoner kronor, mot förväntade 15 682 miljoner.

Orderingången var 12 280 miljoner kronor. Analytikernas snittprognos låg där på 12 406 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6,00 kronor per aktie (6,00), vilken betalas ut halvårsvis. Väntat var 5,90 kronor.

Det blev ett mer utmanande år än NCC hade förutsett och rörelseresultat samt vinst per aktie blev betydligt lägre än förväntat, skriver NCC:s vd Tomas Carlsson i delårsrapporten.

”Jag kan ändå konstatera att vi som företag är väl rustade för den betydligt större osäkerhet vi nu ser i ekonomin och att vi har sett ett mer stabilt resultat i fjärde kvartalet”, skriver han.

Han framhåller att osäkerheten inför den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är stor och påverkas av många komplexa faktorer.

”Vi är medvetna om detta. På kort sikt påverkas fastighetsmarknaden och projekt inom bostäder och kontor mest. Samtidigt finns det en stor och god marknad för infrastrukturprojekt, samhällsbyggnader, investeringar i tillväxtzoner och i grön omställning”, skriver Tomas Carlsson.

Inom Building Sweden har bolaget en stor orderstock, inte minst med projekt inom samhällsbyggnad.

”De stora kostnadsökningarna har varit utmanande och påverkat resultatet. Konjunkturen påverkar marknaden för bostäder, kontor och industrilokaler, men det finns fortfarande projekt både i geografiska tillväxtzoner och tillväxtbranscher”, skriver han.

Inom Building Nordics finns en stor variation mellan länder och enskilda avdelningar.

”Danmark har generellt en stark marknad och bra resultat, i Norge är verksamheten ännu begränsad medan det i Finland under kvartalet har krävts omstruktureringsåtgärder i vissa delar av verksamheten för att stärka lönsamheten”, skriver Tomas Carlsson.

Som bolaget tidigare meddelat har asfaltsverksamheten inom affärsområdet Industry haft stora problem, främst till följd av kraftigt stigande priser på energi och insatsvaror.

”Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder och det är också viktigt att påpeka att det även här finns stora geografiska variationer, och delar av asfaltsverksamheten som går bra. Jag har förtroende för att de åtgärder som vi har vidtagit kommer att få tillbaka verksamheten på rätt kurs även om det kommer att ta lite tid”, skriver Tomas Carlsson.