Rapport Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett högre rörelseresultat än väntat för årets tredje kvartal. 

Ambea redovisar ett ebita-resultat på 359 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 340 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 333 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 315 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.187 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.091 miljoner kronor.

Ambeas vd Mark Jensen ser en vad han beskriver som lovande resultatförbättring i Stendi under det tredje kvartalet. Det framgår av vd-ordet i rapporten.

De genomförda insatserna i Stendi har under det tredje kvartalet uppges ha visat resultat. Stendi står nu, enligt Ambeas vd, på en bättre grund och arbetet att ytterligare stärka resultatet i den norska verksamheten fortsätter.

”Med de strategiska insatser vi har genomfört i Klara under året ser vi nu möjlighet till att affärsområdet kan spela en större roll i Ambea framåt och i högre grad bidra till koncernens resultat”, skriver Mark Jensen i vd-ordet.