Kvartalsrapport Telias andra kvartal gick bättre än vad analytikerna trodde.

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.681 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen, på justerad bas, uppgick till 34,5 procent.

Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.639 miljoner kronor med en marginal på 34,5 procent.

Nettoomsättningen blev 22.293 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 22.167 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 2,2 procent under kvartalet.

Telias organiska tillväxt var 2,2 procent under det andra kvartalet 2022. För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten 2,4 procent under kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten 1,7 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på 1,2 procent.  

Telia upprepar sina prognoser för helåret. Bolaget räknar fortfarande med att det justerade ebitda-resultatet såväl som tjänsteintäkterna kommer att visa en låg ensiffrig tillväxt under 2022. 

Telia står också fast vid att betald capex väntas hamna i spannet 14-15 miljarder kronor, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023. Telia räknar också med ökade energikostnader om ungefär 300 miljoner kronor för 2022, baserat på nuvarande energipriser och utsikterna.

”Transformationsprogrammet förväntas att reducera de operationella kostnaderna med minst 2 miljarder kronor till och med 2023, numera exklusive påverkan från energi, vilken vi förväntar oss att motverka genom en kombination av initiativ på både intäkts- och kostnadssidan”, skriver Telias vd Allison Kirkby i rapporten och påpekar att utsikterna för 2022 och de medellånga ambitionerna således är oförändrade.

Telias telekomverksamhet, exklusive Tv och Media-enheten, visade en ebitda-tillväxt på 4,3 procent under det andra kvartalet.

Det skriver Telias vd Allison Kirkby i delårsrapporten och hänvisar till bättre nästa generations nätverk, bättre digitala tjänster och en intäktsbas som alltmer frikopplas från koppararvet när bolaget fortsätter att modernisera sin infrastruktur.

”Vårt halvårsresultat visar på ett fortsatt starkt momentum då vi levererar på vår plan att skapa ett Bättre Telia, även när världen omkring oss är i förändring”, skriver Allison Kirkby.

Hon uppger att Telia Sverige levererade på sin uttalade ambition att förbli i tillväxt med både fasta och mobila tjänster som bidrar, inte minst genom proaktiv prissättning.

”Mobilintäktstillväxt på 2,7 procent var ledd av den genomsnittliga intäkten per abonnemang, även om basen av avtalsabonnemang ökade med 32.000 detta kvartal”, skriver Teliachefen.

Att vända Telia Finland under 2022 är fortsatt av hög prioritet och förverkligas steg för steg, uppger Allison Kirkby. Totalt sett var tjänsteintäkterna i Finland stabila under det andra kvartalet, medan ebitda växte med 5 procent, drivet av både strukturella kostnadsminskningar och tillfälliga besparingar.