Rapport Swecos resultat var bättre än vad analytikerna väntat sig. Teknikkonsulten  flaggar dock för att coronapandemin kan tynga resten av året 

Sweco redovisar ett ebita-resultat på 630 miljoner kronor för det första kvartalet 2020. Analytikerna i Infronts sammanställning av 6 analytikers estimat hade räknat med 598 miljoner kronor.

Ebita-marginalen uppgick därmed till 11,1 procent mot förväntade 10,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 5.680 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat 5.680 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till cirka 4 procent.

Debiteringsgraden blev 73,6 procent i kvartalet jämfört med 74,1 procent motsvarande period i fjol.

Coronaeffekter kan tynga resten av året

Sweco ökade omsättning och ebita-resultat i det första kvartalet men coronaeffekter kan tynga resterande del av året.

”Vi har sett ett antal stoppade och försenade projekt, som kommer att få en negativ påverkan på våra intäkter framöver”, skriver vd Åsa Bergman i rapporten för det första kvartalet 2020.

Inom branscher inom industrisegmentet samt de privata bygg- och fastighetssegmenten ser bolaget nu en minskad efterfrågan, även om det innevarande kvartalet beskrivs som starkt av vd:n.

”Vi har bibehållit en nära kontakt med kunderna, tagit hem nya uppdrag och levererat enligt plan för de flesta projekt”, skriver hon och menar att bolagets höga digitaliseringsgraden gjort att leveranskapaciteten varit relativt oförändrad.

Vidare framhålls en stark finansiell ställning med relativt låg nettoskuld och god likviditet, som gör att bolaget kan dra ”nytta av möjligheter när de dyker upp”.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.