Kvartalsrapport Nolato överträffade förväntningarna för andra kvartalet. 

Nolato, som tillverkar polymera produktsystem, redovisar ett ebita-resultat på 386 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade räknat med ett ebita-resultat på 333 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Justerat för en positiv engångspost om 50 miljoner kronor uppgick ebita-resultatet till 336 miljoner kronor (269).

I Infronts snittestimat ingick inga engångsposter.

Ebita-marginalen uppgick till 13,9 procent. Justerat uppgick ebita-marginalen till 12,1 procent mot väntade 11,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 2.786 miljoner kronor. Här låg förväntningarna vid 2.862 miljoner kronor.

Nolato bedömer att omsättningstillväxten för både VHP och EMC, som båda är inom affärsområdet Integrated Solutions, blir fortsatt god för det tredje kvartalet, jämfört med årets andra kvartal.

Det skriver vd Christer Wahlquist i rapporten för det andra kvartalet.

”Dock finns risker för störningar på grund av tillfälliga brister av elektronikkomponenter”, skriver han.

Under det andra kvartalet uppgick Integrated Solutions omsättning till 1.186 miljoner kronor (1.149), motsvarande en organisk tillväxt om 12 procent. Tillväxten drevs av en fortsatt stark volymtillväxt inom Vaporiser Heating Products (VHP) och en stabil utveckling inom EMC, uppger bolaget.

Ebita-resultatet för Integrated Solutions uppgick till 154 miljoner kronor (166), med en ebita-marginal om 13,0 procent (14,4) andra kvartalet.

Föregående år erhölls ett generellt bidrag från kinesiska myndigheter som påverkade marginalen positivt med drygt 1 procentenhet, uppger Nolato.